Date / Time
Venue
Track / Format / Type
A

Abby Ellin Book Signing

Mar 10, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 9, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA

Amy Gallo Book Signing

Mar 8, 2019
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA

Amy Webb Book Signing

Mar 9, 2019
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA
Mar 9, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Mar 16, 2019
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 15, 2019
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
B
Mar 11, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 16, 2019
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA

Brian Solis Book Signing

Mar 12, 2019
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
C
Mar 9, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Mar 11, 2019
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA

Chip Conley Book Signing

Mar 12, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
11:00am – 11:30am
Venue TBA
D
Mar 9, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA

Deb Gabor Book Signing

Mar 12, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 16, 2019
3:00pm – 4:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
E

Ellen Shell Book Signing

Mar 12, 2019
11:00am – 12:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
F
Mar 9, 2019
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
Mar 9, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA

Fred Burton Book Signing

Mar 8, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
G
Mar 9, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
H
Mar 11, 2019
11:00am – 11:30am
Venue TBA
J

Jacob Tobia Book Signing

Mar 8, 2019
6:30pm – 7:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA

Jean Case Book Signing

Mar 9, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Mar 11, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Jimmy Song Book Signing

Mar 15, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA

J Prince Book Signing

Mar 13, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
K
Mar 16, 2019
12:00pm – 1:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
L

Lane Moore Book Signing

Mar 13, 2019
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Leigh Durst Book Signing

Mar 11, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 9, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
M

Malka Older Book Signing

Mar 10, 2019
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
6:30pm – 7:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Minter Dial Book Signing

Mar 10, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA

M. Pell Book Signing

Mar 8, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
N
Mar 8, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Mar 8, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
P
Mar 9, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

PK Newby Book Signing

Mar 12, 2019
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
R
Mar 12, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 9, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA

Rick Smith Book Signing

Mar 8, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
3:00pm – 4:00pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 13, 2019
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
S
Mar 14, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Shiv Singh Book Signing

Mar 13, 2019
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 8, 2019
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2019
11:00am – 12:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2019
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA
T
Mar 13, 2019
3:45pm – 4:30pm
Venue TBA
V
Mar 11, 2019
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA

Vikki Tobak Book Signing

Mar 13, 2019
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
W
Mar 11, 2019
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Z
Mar 13, 2019
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA