Date / Time
Venue
Track / Format / Type
#

1985

Mar 9, 2018
6:30pm – 7:55pm
Venue TBA

1985

Mar 10, 2018
6:30pm – 7:55pm
Venue TBA

1985

Mar 13, 2018
7:15pm – 8:40pm
Venue TBA

1985

Mar 15, 2018
9:00pm – 10:25pm
Venue TBA
B

Bible Study Meet Up

Mar 12, 2018
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
C
Mar 10, 2018
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
D
Mar 13, 2018
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
F
Mar 9, 2018
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA

Faith in Film

Mar 12, 2018
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA

Faith in the Workplace

Mar 13, 2018
11:00am – 12:00pm
Venue TBA

Field Guide to Evil

Mar 11, 2018
11:55pm – 2:52am
Venue TBA

Field Guide to Evil

Mar 12, 2018
11:15pm – 1:12am
Venue TBA

Field Guide to Evil

Mar 16, 2018
11:00am – 12:57pm
Venue TBA
Mar 13, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA

First Reformed

Mar 13, 2018
5:30pm – 7:22pm
Venue TBA
G
Mar 13, 2018
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2018
11:00am – 12:00pm
Venue TBA

The Gospel of Eureka

Mar 11, 2018
4:15pm – 5:30pm
Venue TBA

The Gospel of Eureka

Mar 15, 2018
8:30pm – 9:45pm
Venue TBA

The Gospel of Eureka

Mar 12, 2018
5:45pm – 7:00pm
Venue TBA
H
Mar 12, 2018
11:00am – 12:00pm
Venue TBA
J
Mar 16, 2018
6:30pm – 8:25pm
Venue TBA
Mar 11, 2018
10:00pm – 11:55pm
Venue TBA
Mar 13, 2018
4:45pm – 6:40pm
Venue TBA
L
Mar 12, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA

A Little Wisdom

Mar 10, 2018
6:15pm – 7:46pm
Venue TBA

A Little Wisdom

Mar 11, 2018
2:15pm – 3:46pm
Venue TBA

A Little Wisdom

Mar 15, 2018
2:00pm – 3:31pm
Venue TBA
M
Mar 12, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
P
Mar 12, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
S
Mar 12, 2018
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 13, 2018
9:30am – 10:30am
Venue TBA
T

Thy Kingdom Come

Mar 10, 2018
11:30am – 12:12pm
Venue TBA

Thy Kingdom Come

Mar 13, 2018
6:00pm – 6:42pm
Venue TBA

Thy Kingdom Come

Mar 16, 2018
12:00pm – 12:42pm
Venue TBA
U
Mar 13, 2018
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA