Date / Time
Venue
Track / Format / Type
11:00AM
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
11:00am – 12:15pm
Venue TBA
2:00PM

Animation Meet Up

Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA

Filming in Texas Meet Up

Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA

Web Series Meet Up

Mar 10, 2018
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
3:00PM

Actor/Agent Meet Up

Mar 10, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
3:30pm – 4:45pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA

The Post Reality Reality

Mar 10, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2018
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
5:00PM

Here To Make Friends

Mar 10, 2018
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA