Date / Time
Venue
Track / Format / Type
A
Mar 16, 2017
2:00pm – 2:20pm
Venue TBA
C
Mar 17, 2017
4:00pm – 6:00pm
Venue TBA
D
Mar 15, 2017
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA

Demo Listening Session 1

Mar 15, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA

Demo Listening Session 2

Mar 16, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA

Demo Listening Session 3

Mar 17, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 15, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
E
Mar 17, 2017
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
F

Freestyle Rap Meet Up

Mar 17, 2017
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 15, 2017
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
H

How to Make A Hit!

Mar 18, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 16, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
I
L
Mar 17, 2017
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
M

Mentor Session: Don B

Mar 17, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 16, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 16, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
R

Royal Studios - 60 Years

Mar 18, 2017
2:00pm – 3:00pm
Venue TBA
S
Mar 16, 2017
2:20pm – 2:40pm
Venue TBA
Mar 16, 2017
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
5:00pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 15, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
T
Mar 16, 2017
3:00pm – 4:30pm
Venue TBA