Date / Time
Venue
Track / Format / Type
A

Adam Grant Book Signing

Mar 13, 2017
3:30pm – 4:00pm
Venue TBA

Afdhel Aziz Book Signing

Mar 13, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Amy Gallo Book Signing

Mar 10, 2017
2:30pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA

Amy Webb Book Signing

Mar 11, 2017
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
10:00am – 10:30am
Venue TBA

Ann Shoket Book Signing

Mar 11, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
12:00pm – 1:00pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2017
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
B

Ben Watson Book Signing

Mar 12, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA

Bobby Jones Book Signing

Mar 13, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
4:00pm – 4:30pm
Venue TBA

Brian Wong Book Signing

Mar 11, 2017
10:30am – 11:00am
Venue TBA
C
Mar 11, 2017
6:00pm – 8:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Craig Webb Book Signing

Mar 15, 2017
3:15pm – 4:00pm
Venue TBA
D
Mar 13, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA

Dan Roam Book Signing

Mar 10, 2017
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA

Dave Knox Book Signing

Mar 11, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Dawn Nafus Book Signing

Mar 11, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
Mar 16, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
3:00pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
4:00pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA
E

Edie Lush Book Signing

Mar 13, 2017
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA

Ed Ward Book Signing

Mar 16, 2017
3:00pm – 4:00pm
Venue TBA

Ella Morton Book Signing

Mar 10, 2017
4:00pm – 4:30pm
Venue TBA
G

Gina Neff Book Signing

Mar 11, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
H
Mar 13, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
4:00pm – 4:30pm
Venue TBA
J
Mar 14, 2017
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA

Jarod Neece Book Signing

Mar 10, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA

Jen Glantz Book Signing

Mar 13, 2017
10:30am – 11:00am
Venue TBA
Mar 11, 2017
10:00am – 10:30am
Venue TBA

Jenny Blake Book Signing

Mar 10, 2017
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
4:00pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

John Avlon Book Signing

Mar 12, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA

Jon Birger Book Signing

Mar 14, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA

Jon Wuebben Book Signing

Mar 14, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA

Josh Luke Book Signing

Mar 11, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
K
Mar 13, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
3:30pm – 4:00pm
Venue TBA

Kate Parker Book Signing

Mar 13, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
4:30pm – 5:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA

Kim Scott Book Signing

Mar 11, 2017
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
L
Mar 17, 2017
11:00am – 11:30am
Venue TBA
Mar 14, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA

Lucy Brown Book Signing

Mar 13, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
M
Mar 11, 2017
2:30pm – 3:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
11:00am – 11:30am
Venue TBA

Mando Rayo Book Signing

Mar 10, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA

Marie Kondo Book Signing

Mar 11, 2017
3:30pm – 4:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
N
Mar 11, 2017
11:00am – 11:30am
Venue TBA
Mar 10, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 18, 2017
12:00pm – 1:00pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
11:00am – 11:30am
Venue TBA
P
Mar 13, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2017
5:00pm – 5:30pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA
R
Mar 13, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
Mar 10, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
3:00pm – 4:00pm
Venue TBA
Mar 14, 2017
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
1:30pm – 2:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
S
Mar 13, 2017
1:00pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 11, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
5:30pm – 6:00pm
Venue TBA
Mar 11, 2017
11:00am – 11:30am
Venue TBA
Mar 17, 2017
12:30pm – 1:30pm
Venue TBA
Mar 13, 2017
3:00pm – 3:30pm
Venue TBA

Susan Ebert Book Signing

Mar 14, 2017
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA

Susan Scott Book Signing

Mar 10, 2017
6:00pm – 6:30pm
Venue TBA
T
Mar 12, 2017
2:30pm – 3:00pm
Venue TBA

Tim Ferriss Book Signing

Mar 11, 2017
6:00pm – 8:00pm
Venue TBA
Mar 17, 2017
2:00pm – 2:30pm
Venue TBA
W
Mar 10, 2017
12:00pm – 12:30pm
Venue TBA
Mar 12, 2017
11:30am – 12:00pm
Venue TBA
Y

Yu-kai Chou Book Signing

Mar 10, 2017
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA
Z
Mar 11, 2017
12:30pm – 1:00pm
Venue TBA