Date / Time
Track / Format / Type
A

Adam Grant Book Signing

Mar 13, 2017
3:30pm – 4:00pm

Amy Gallo Book Signing

Mar 10, 2017
2:30pm – 3:00pm

Amy Webb Book Signing

Mar 11, 2017
6:00pm – 6:30pm

Ann Shoket Book Signing

Mar 11, 2017
5:30pm – 6:00pm
B

Ben Watson Book Signing

Mar 12, 2017
1:00pm – 1:30pm

Brian Wong Book Signing

Mar 11, 2017
10:30am – 11:00am
G

Gina Neff Book Signing

Mar 11, 2017
11:30am – 12:00pm
J

Jen Glantz Book Signing

Mar 13, 2017
10:30am – 11:00am
Mar 11, 2017
10:00am – 10:30am

John Avlon Book Signing

Mar 12, 2017
5:00pm – 5:30pm
Mar 10, 2017
11:30am – 12:00pm

Jon Birger Book Signing

Mar 14, 2017
5:00pm – 5:30pm

Jon Wuebben Book Signing

Mar 14, 2017
11:30am – 12:00pm

Josh Luke Book Signing

Mar 11, 2017
12:00pm – 12:30pm
L

Lucy Brown Book Signing

Mar 13, 2017
12:00pm – 12:30pm
N
Mar 11, 2017
11:00am – 11:30am
Mar 10, 2017
12:00pm – 12:30pm
Mar 18, 2017
12:00pm – 1:00pm
Mar 13, 2017
11:00am – 11:30am
Y

Yu-kai Chou Book Signing

Mar 10, 2017
12:30pm – 1:00pm
Z
Mar 11, 2017
12:30pm – 1:00pm